Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора (после Решења о усвајању захтева за заштиту права)
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

01/08/2016 09:00

28/07/2016 09:00