Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje prijava
Konkursna dokumentacija
Call for Applications
Dodatno pojašnjenje br.1
Dodatno pojašnjenje br.2
Dodatno pojašnjenje br.3
Obaveštenje o Građanskom nadzorniku
Poziv za podnošenje prijava za izmenom br.1
Call for Applications Amendment No.1
Dodatno pojašnjenje br. 4
Dodatno pojašnjenje br.5
Dodatno pojašnjenje br.6
Dodatno pojašnjenje br.7
Konkursna dokumentacija sa izmenom br.1
Dodatno pojašnjenje br.8
Odluka o priznavanju kvalifikacije
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije

Novi rok:

05/04/2018 09:00

02/04/2018 09:00