Документи Рок за предају документације
Позив за подношење пријава
Конкурсна документација
Call for Applications
Додатно појашњење бр.1
Додатно појашњење бр.2
Додатно појашњење бр.3
Обавештење о Грађанском надзорнику
Poziv za podnošenje prijava za izmenom br.1
Call for Applications Amendment No.1
Додатно појашњење бр. 4
Додатно појашњење бр.5
Додатно појашњење бр.6
Додатно појашњење бр.7
Конкурсна документација са изменом бр.1
Додатно појашњење бр.8
Одлука о признавању квалификације
Обавештење о признавању квалификације

Нови рок:

05/04/2018 09:00

02/04/2018 09:00