Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.1
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

27/07/2016 09:00

26/07/2016 09:00