Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Novi rok:

31/10/2018 09:00