Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj. 1
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori br.2
Konkursna dokumentacija druga izmena
Obaveštenje o produženju roka
Dodatno pojašnjenje
Treća izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

13/02/2018 09:00

30/01/2018 09:00