Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Конкурсна документација са изменом број. 1
Обавештење о продужењу рока
Питања и одговори бр.2
Конкурсна документација друга измена
Обавештење о продужењу рока
Додатно појашњење
Трећа измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

13/02/2018 09:00

30/01/2018 09:00