Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

10/06/2019 09:00

07/06/2019 09:00