Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Dodatno pojašnjenje br.2
Konkursna dokumentacija sa izmenom br.1
Odluka o dodeli ugovora
Ponovljena Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

12/10/2018 09:00