Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр.1
Додатно појашњење бр.2
Конкурсна документација са изменом бр.1
Одлука о додели уговора
Поновљена Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

12/10/2018 09:00