Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Конкурсна документација са изменом бр.1
Конкурсна документација са изменом бр.2
Додатно појашњење бр.2
Додатно појашњење бр. 3
Конкурсна документација са изменом бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

04/08/2017 09:00

31/07/2017 09:00