Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom br.1
Konkursna dokumentacija sa izmenom br.2
Dodatno pojašnjenje br.2
Dodatno pojašnjenje br. 3
Konkursna dokumentacija sa izmenom br.3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

04/08/2017 09:00

31/07/2017 09:00