Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Измена КД број 1
Додатно појашњење бр. 2
Измена КД број 2
Додатно појашњење бр. 3
Измена КД број 3
Додатно појашњење бр. 4
Додатно појашњење бр. 5
Измена КД број 4
Додатно појашњење бр. 6
Измена КД број 5
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење бр. 7
Измена КД број 6
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење бр. 8
Додатно појашњење бр. 9
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

09/06/2017 09:00, 14/06/2017 09:00

07/06/2017 09:00