Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

07/11/2019 09:00