Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Dodatno pojašnjenje br.2
Dodatno pojašnjenje br. 3
Konkursna dokumentacija sa izmenom br. 1
Dodatno pojašnjenje broj 4.
dodatno pojašnjenje br.5
Dodatno pojašnjenje br.6
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br.2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
dodatno pojašnjenje br.7
Izmena konkursne dokumentacije br.3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.2
Obaveštenje o produženju roka broj 3
Dodatno pojašnjenje br.8
Izmena konkursne dokumentacije br.4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

17/10/2016 09:00