Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр.1
Додатно појашњење бр.2
Додатно појашњење бр. 3
Конкурсна документација са изменом бр. 1
Додатно појашњење број 4.
додатно појашњење бр.5
Додатно појашњење бр.6
Измена и допуна конкурсне документације бр.2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
додатно појашњење бр.7
Измена конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2
Обавештење о продужењу рока број 3
Додатно појашњење бр.8
Измена конкурсне документације бр.4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

17/10/2016 09:00