Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora-partija 1
Odluka o dodeli ugovora-partija 2
Partija 1: Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

19/06/2020 09:00