Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odlukak o dodeli ugovora P1
Odluka o dodeli ugovora P2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

Novi rok:

04/07/2019 09:00