Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Konkursna dokumentacija sa izmenom br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

Novi rok:

23/12/2019 09:00

20/12/2019 09:00