Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

09/01/2019 09:00