Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Нови рок:

06/08/2018 09:00