Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje prijava
Konkursna dokumentacija
CALL FOR APPLICATIONS
Dodatno pojašnjenje br. 1
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 2
Dodatno pojašnjenje br. 3
Izmena konkursne dokumentacije br. 2
Dodatno pojašnjenje br. 4
Dodatno pojašnjenje br. 5
Odluka o priznavanju kvalifikacija
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija
Odluka o priznavanju kvalifikacija – prvo ažuriranje liste kvalifikovanih kandidata
Odluka o priznavanju kvalifikacija, nakon prvog šestomesečnog perioda ažuriranja liste kvalifikovanih kandidata
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija i prvom ažuriranju Liste kvalifikovanih kandidata

Novi rok:

04/05/2018 00:00