Документи Рок за предају документације
Позив за подношење пријава
Конкурсна документација
CALL FOR APPLICATIONS
Додатно појашњење бр. 1
Измена конкурсне документације бр. 1
Додатно појашњење бр. 2
Додатно појашњење бр. 3
Измена конкурсне документације бр. 2
Додатно појашњење бр. 4
Додатно појашњење бр. 5
Одлука о признавању квалификација
Обавештење о признавању квалификација
Одлука о признавању квалификација – прво ажурирање листе квалификованих кандидата
Одлука о признавању квалификација, након првог шестомесечног периода ажурирања листе квалификованих кандидата
Обавештење о признавању квалификација и првом ажурирању Листе квалификованих кандидата

Нови рок:

04/05/2018 00:00