Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi
Obaveštenje o obustavi postupka

Novi rok:

01/08/2019 09:00