Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Novi rok:

26/10/2020 09:00

23/10/2020 09:00