Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije broj 1
Dodatno pojašnjenje broj 1
Dodatno pojašnjenje broj 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

18/01/2019 09:00

11/01/2019 09:00