Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације број 1
Додатно појашњење број 1
Додатно појашњење број 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

18/01/2019 09:00

11/01/2019 09:00