Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

01/10/2018 09:00

28/09/2018 09:00