Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатна појашњења бр 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена и допуна конкурсне документације број 1
Додатно појашњење број 2
Додатно појашњење број 3
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације број 2
Одлука о додели уговора 1-57/17 П1
Одлука о додели уговора 1-57/17 п2
Одлука о додели уговора 1-57/17 п3
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Нови рок:

12/09/2018 09:00

11/04/2018 09:00