Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Dodatno pojašnjenje br.2
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Novi rok:

26/08/2019 09:00