Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenje br. 1
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 8-005-16

Novi rok:

24/02/2016 09:00

22/02/2016 09:00