Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Измена конкурсне документације бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

23/01/2018 09:00

19/01/2018 09:00