Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Додатно појашњење бр. 2
Измена КД бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење бр. 3
Измена КД бр. 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење бр. 4
Измена КД бр. 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

29/01/2018 09:00

17/01/2018 09:00