Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 2
Izmena KD br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br. 3
Izmena KD br. 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br. 4
Izmena KD br. 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

29/01/2018 09:00

17/01/2018 09:00