Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja br. 1
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 1
Dodatna pojašnjenja br. 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

13/01/2016 09:00