Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Измена конкурсне документације бр. 1
Додатно појашњење бр. 2
Измена конкурсне документације бр. 2
Додатно појашњење бр. 3
Измена конкурсне документације бр. 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

27/12/2017 09:00

26/12/2017 09:00