Документи Рок за предају документације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Додатно појашњење бр. 1
Одлука о обустави – партија 1 „Заштитна одећа“
Одлука о додели уговора – партија 2 „Заштитна обућа“
Одлука о додели уговора – партија 3 „Апотека за прву помоћ и санитетски материјал“
Обавештење о обустави поступка – Партија 1: „Заштитна одећа“
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2: „Заштитна обућа“
Обавештење о закључењу уговора – Партија 3: „Апотека за прву помоћ и санитетски материјал“

Нови рок:

30/01/2019 09:00