Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br. 1
Odluka o obustavi – partija 1 „Zaštitna odeća“
Odluka o dodeli ugovora – partija 2 „Zaštitna obuća“
Odluka o dodeli ugovora – partija 3 „Apoteka za prvu pomoć i sanitetski materijal“
Obaveštenje o obustavi postupka – Partija 1: „Zaštitna odeća“
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2: „Zaštitna obuća“
Obaveštenje o zaključenju ugovora – Partija 3: „Apoteka za prvu pomoć i sanitetski materijal“

Novi rok:

30/01/2019 09:00