Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora – partija 1
Odluka o dodeli ugovora – partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

14/06/2019 09:00