Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Izmena konkursne dokumentacije br.2
Dodatno pojašnjenje br. 2
Dodatno pojašnjenje br.3
Izmena konkursne dokumentacije br.3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Novi rok:

21/02/2017 09:00

09/02/2017 09:00