Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр.1
Измена конкурсне документације бр.1
Измена конкурсне документације бр.2
Додатно појашњење бр. 2
Додатно појашњење бр.3
Измена конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Нови рок:

21/02/2017 09:00

09/02/2017 09:00