Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка – Партија бр. 1
Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.2
Обавештење о обустави поступка – Партија бр. 1

Нови рок:

21/04/2016 09:00