Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka – Partija br. 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija br.2
Obaveštenje o obustavi postupka – Partija br. 1

Novi rok:

21/04/2016 09:00