Документи Рок за предају документације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Додатно појашњење бр. 1
Додатно појашњење бр. 2
Додатно појашњење бр. 3
Додатно појашњење бр. 4
Измена конкурсне документације бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење бр. 5
Додатно појашњење бр. 6
Измена конкурсне документације бр. 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Одлука о измени Одлуке о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

01/12/2016 00:00

24/11/2016 09:00