Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 2
Dodatno pojašnjenje br. 3
Dodatno pojašnjenje br. 4
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br. 5
Dodatno pojašnjenje br. 6
Izmena konkursne dokumentacije br. 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o izmeni Odluke o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

01/12/2016 00:00

24/11/2016 09:00