Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације број 1
Додатно појашњење број 1
Додатно појашњење број 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

10/02/2020 09:00

07/02/2020 09:00