Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje broj 1
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

Novi rok:

14/09/2020 09:00

11/09/2020 09:00