Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 8-18-20
Odluka o dodeli ugovora partija 1
Odluka o obustavi postupka partija 2
Odluka o dodeli ugovora partija 3
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o obustavi postupka partija 2
Ponovljena odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Novi rok:

15/05/2020 09:00