Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење број 1
Измена конкурсне број 1
ОПбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације број 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора партија 1
Одлука о обустави поступка партија 2
Одлука о додели уговора партија 3
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о обустави поступка партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3

Нови рок:

17/05/2017 09:00, 19/05/2017 09:00

12/05/2017 09:00