Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje broj 1
Izmena konkursne broj 1
OPbaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije broj 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora partija 1
Odluka o obustavi postupka partija 2
Odluka o dodeli ugovora partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

Novi rok:

17/05/2017 09:00, 19/05/2017 09:00

12/05/2017 09:00