Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Odluka o dodeli ugovora – Partija 1
Odluka o dodeli ugovora – Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2

Novi rok:

10/05/2018 09:00