Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
konkursna dokumentacija
poziv za podnošenje ponuda
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

10/10/2016 09:00

06/10/2016 09:00