Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora, Partija br. 1
odluka o dodeli ugovora, Partija br. 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

14/08/2020 09:00