Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje za zainteresovana lica/ponuđače
Dodatno pojašnjenje br. 1
Obaveštenje o obustavi postupka – Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka – Partija 2
Partija br. 3 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

13/04/2020 09:00