Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
konkursna dokumentacija sa izmenom br.1
Dodatno pojašnjenje br.1
Dodatno pojašnjenje br.2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

24/08/2020 09:00