Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje broj 1
Izmena konkursne dokumentacije broj 1
obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno obaveštenje br.2
Izmena konkursne dokumentacije br.2
Obaveštenje o produženje roka za podnošenje ponuda br.2
Odluka o dodeli ugovora

Novi rok:

30/07/2020 09:00