Документи Рок за предају документације
Мишљење Управе за преговарачки поступак без објављивања за подношење понуда
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Нови рок:

14/02/2019 09:00