Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

14/02/2020 09:00