Документи Рок за предају документације
Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

22/02/2019 09:00