Документи Рок за предају документације
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

24/03/2017 09:00