Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

Novi rok:

04/08/2017 09:00