Документи Рок за предају документације
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Нови рок:

04/08/2017 09:00