Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Održavanje internog portala sa realizacijom novi zahteva
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

01/08/2016 09:00