Документи Рок за предају документације
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Одржавање интерног портала са реализацијом нови захтева
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

01/08/2016 09:00